Select Page
خط تولید شن و ماسه

خط تولید شن و ماسه

خط تولید شن و ماسه خلاصه طرح تصفیه و بازیافت آب های معادن فراوری همراه با نگه داشتن ریزدانه ها ( ماسه بادی ) شن و ماسه و استفاده مجدد از آب همواره یکی از مهمترین مشکلات و نیازمندیهای معادن میباشد با توجه به کمبود آب های زیرسطحی و هزینه های سرسام آور ناشی از تامین آب... read more
طراحی و ساخت تیکنر

طراحی و ساخت تیکنر

طراحی و ساخت تیکنر خلاصه طرح امروزه در سراسر دنیا آب یکی از مهمترین سرمایه های یک کشور حساب می شود و تمام ممالک در جهت حفظ ، نگهداری و استفاده بهینه از آن هزینه های بسیار گزافی پرداخت می کنند که این مسئله د ر کشور ما نیز مستثنا نیست و هر چقدر ما بتوانیم در حفظ این... read more