Select Page
تولید اصلاح کننده قیر با روش پلیمریزاسیون

تولید اصلاح کننده قیر با روش پلیمریزاسیون

تولید اصلاح کننده قیر با روش پلیمریزاسیون پیشرفته محصولی از دنا پارس آژند خلاصه طرح ایده اولیه, ابداع روشی جهت رفع معایب اساسی قیر بکاررفته در ترکیب آسفالت و اصلاح خواص آن در راستای بهبود عملکرد و دوام آن بوده, که منجر به تولید یک ماده شیمیایی اصلاح کننده مناسب با... read more