Select Page

ترانسفورماتورهای خشک OVDT 3D

خلاصه طرح

ترانسفورماتورهای خشک شركت كيان ترانسفو هم گام با تكنولوژی روز دنيا می باشند و بكارگيری هسته های 3D در اين نوع ترانسفورماتور موجب ايجاد ويژگی های قابل توجهی در آن شده است.

ویژگی های طرح

N

ساختار خشک و عاری از روغن

N

خطر نشت و احتراق روغن وجود ندارد.

N

عدم نياز به بازرسی های دمای روغن، سطوح روغن، نشتی روغن و …

N

كاهش هزينه ها و مدت زمان نصب نسبت به ترانسفورماتورهای روغنی

N

استفاده از عایق (NOMEX Class C (220°c

N

عاری از مواد سمی

N

غير قابل اشتعال

N

مقاوم در برابر رطوبت و آتش سوزی

r

ساختار خشک و عاری از روغن مهمترین ویژگی ترانسفورماتورهای خشک می باشد.

مزایا

سازگاری با محيط زيست

بدون تخليه جزئی

قابليت تحمل اضافه بار

تلفات كم

سطح صدای پايين تر

نصب و بهره برداری آسان تر

سهولت در انجام تعميرات بر روی ترانس

موارد نصب

مورد استفاده در كاربردهای صنعتی و تجاری

قابل استفاده در محدوده ی گسترده ای از مناطق: كارخانه ها, ايستگاه های قطار شهری, ساختمان های عمومی, برج های مرتفع, آپارتمان ها, بيمارستان ها، مراكز خريد و …

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *